140 Navegantes

Actualizada a lista de navegantes asegurados. Xa son 140.
Lembrade, por 10 euros, 5 os menores, teredes seguro de navegación individual ata o 28/02/07.

3 cometarios sobre “140 Navegantes

  1. É un seguro de accidentes similar o de calquera federación, pero con mais prestacións e menor precio que o que ofrece calquera.

   Non está pensado soio para regatistas ou navegantes, si non para todo o mundo ainda que cubre os accidentes no auga. O cartón de algún xeito e unha acreditación de participación das actividades da FGCMF. ou de colaboración ….. a contribución economica como podedes entender no é de lucro pois vaise no coste 10 €.

   Tamén a FGCMF. xestiona unha RC. para as actividades das asociacións,todo é un camiño que chegará onde nos queiramos.

   Fernando Piñeiro
   FGCMF.

  2. Ola a todos, son Arturo de Ferrol, como eu son o que leva os seguros de navegantes, tócame a min explícalo.

   Primeiro quero que quede claro que este é un seguro individual ou sexa que non é de responsabilidade civil, cubre só os que estén dados de alta nel.

   O seguro de navegantes denominase, SEGURO DE ACCIDENTES INNOMINADOS.

   Dice CONDICIONES DE APLICACIÓN GENERAL

   La presente poliza cubre única y exclusivamente los accidentes que puedan sufrir los asegurados como participantes en las actividades nauticas organizadas por el tomador (FGCMF)y que en su caso figuren en la relación de personas facilitada.

   Esto quere decir calquer actividad náutica organizada por calquer asociación que forme parte da FGCMF

   Asimismo están garantizadas por la presente póliza las lesiones corporales que sufran los asegurados, cuando estas no sean derivadas de una enfermedad o lesión preexistente.

   Quedan excluidos os accidentes que ocurran nos desplazamentos para acudir as actividades.

   Este seguro ven a ser como unha ficha de deportista, que cubre os accidentes individuais de cada asegurado xa que o seguro das embarcacions non cubre os accidentes derivados das actividades náuticas, sobre todo regatas.

   Tamen cubre calquer accidente que ocurra no mar en entrenamentos.

   A póliza foi contratada con data 01/03/06 e ten validez ata 28/02/07 esto quere decir que calqueira que se de de alta dentro de estas datas ten seguro ata o 28/02/07.

   O precio é de 10€ por adulto e de 5€. por cada menor. O método para darse de alta e:

   1º Facer ingreso na conta de seguros que a FGCMF ten asignada, poñendo o nº de adultos e de menores que se dan de alta.

   2º Mandar por correo electrónico, fax ou carta o listado con os nomes nº de DNI de cada un e asociación a que pertence ou que o da de alta.

   O mais rápido é mandarmo a min directamente arig@mundo-r.com ou o fax 981330030, o tempo que se tarda en dar de alta, e no mismo día si é laborable.

   Si queredes tamen podedes mandar os datos a FGCMF pero da mais voltas.

   Espero que queden aclaradas as dudas

Comments are closed.