A FGCMF na prensa

O Faro de Vigo do pasado 27 de outubro da conta do falado na asamblea da Federación que tivo lugar o día 24, específicamente da proposta de Portos de Galicia de redución de taxas portuarias a embarcacións tradicionais así como outros temas tamén tratados.