Asamblea Xeral Ordinaria

Para o vindeiro día 5 de abril está convocada unha asamblea xeral ordinaria da FGCMF.
Será ás as 17 horas en primeira convocatoria e as 17.30 horas en segunda convocatoria na sede da FGCMF en Cambados.

ORDE DO DÍA

1º Lectura e aprobación, si procede, da acta anterior
2º Estado de contas
3º Informe das xestións da xunta directiva: Brest; Nabeira 08 (agora vaise chamar galiza en brest); Bermeo; Andalucia; Portugal. Maritime Heritage.
4º IX Encontro de E.T. de Galicia 2009: candidaturas
5º Apupo
6º Rogos e preguntas