Conferencia nacional do proxecto ANCORIM

O vindeiro día 15 de marzo vai ter lugar no edificio CITEXVI en Vigo a Conferencia nacional do proxecto ANCORIM (Rede Atlántica para a xestión dos Riscos Costeiros) organizada pola Universidade de Vigo e coa colaboración do CETMAR.
O proxecto ANCORIM proponse contribuir a reforzar a capacidade de acción dos axentes xestores do litoral das rexións atlánticas en materia de xestión e prevención de riscos costeiros, tendo en conta o factor agravante do cambio climático.