Fotos do I Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia. Ribeira 1993


Gracias a Juan Álvarez, de Sueste, podemos ofrecervos estas fotos feitas en Ribeira en 1993. Foi o I Encontro.