Garrido. Cinco xeracións de carpinteiros de Ribeira


No número 5 da revista Galegos publícase unha entrevista con Pepe Garrido. A familia Garrido construe barcos no Grove desde hai 150 anos, cinco xeracións, e do seu taller teñen saido barcos tan coñecidos como a dorna Meca, a Irmandiña, a Sara, e moitos outros.
Acompaña a esta entrevista un artigo de Manuel Lara, presidente de Buxa, sobre a carpintería de ribeira galega.