Invitación formal ao IX Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia. Muros 2009


Esta é a carta de invitación formal que lle foi enviada a todos os colectivos, persoas e institucións interesadas no mundo da cultura marítima.
Este convite faise tamén extensivo a calquera persoa interesada por achegarse a este mundo e compartir connosco o IX Encontro.