Nova proposta para o Estaleiro de Purro, na Banda do Rio en Bueu

Desde Os Galos envíannos a nova proposta para a de Purro (9 MB), en Bueu. Esta proposta nace da negociación entre os interesados no futuro do estaleiro e ainda ten que obter todos os apoios oficiais necesarios.
No Faro do Vigo do pasado día 8 dase unha explicación da nova proposta e do consenso acadado entre os que defendían a conservación do estaleiro e os que pretendían que fose derrubado.
O documento é un pdf coa opción de ver en 3D o modelo, polo que recomendamos velo coa última versión do Acrobat Reader ou outro visualizador similar.