O Património Marítimo e a Formação Profissional – parcerias para o desenvolvimento de profissões ligadas ao mar.

No marco do 3º Encontro de Embarcações Tradicionais na Baía do Seixal, organizado polo Ecomuseu Municipal, tivo lugar uha sesión pública sobre O Património Marítimo e a Formação Profissional – parcerias para o desenvolvimento de profissões ligadas ao mar na que a FGCMF foi representada por Dionisio Pereira, e da que agora se publica un balance e unhas recomendacións.
Este documento plantexa vías moi interesantes, dalgunha forma paralelas ás que se están a prantexar en Galicia, para facer que pervivan as embarcacións de interese patrimonial, e os oficios que lles son propios, tanto os relacionados coa navegación como coa construción en madeira, e sempre desde unha perspectiva de futuro, de innovación e adaptación ao cambio.