Plan de Ordenación do Litoral en exposición pública


O Plan de Ordenación do Litoral, que vai definir o futuro da nosa costa, está en exposición pública en moitos concellos.
Tamén se pode consultar no web Plan de Ordenación do Litoral, onde hai cartografía e onde se pode descargar por completo.
Está previsto que sexa debatido e aprobado polo Parlamento antes de que remate o ano en curso.