Portos Xacobeos


Co gallo do Ano Xacobeo, Portos de Galicia acaba de iniciar o proxecto Portos Xacobeos.
Os portos que dalgunha forma están relacionados co camiño de Santiago van ser obxecto de especial atención, cunha sinalización específica,e neles terán lugar actividades como concertos, exposicións, conferencias, rutas, etc.
Xa está disponible a programación de actividades deste proxecto.