Presentación da Candidatura do Patrimonio Inmaterial Galego-Portugués

No Museo do Pobo Galego tivo lugar o sábado 20 de outubro a presentación oficial da Candidatura en Santiago.

No mesmo Museo está aberta unha exposición sobre o noso patrimonio. Como unha das entidades promotoras a FGCMF aporta para esta exposición unha mostra sobre patrimonio marítimo da que se poden ver unhas fotos sacadas por Lino Prieto.