Un “Beagle” de 6 metros


Na carpintería de Fra, en San Cibrao, estase a construir unha maqueta de 6 metros de eslora do Beagle, o barco no que Darwin viaxou arredor do mundo e no que fixo as observacións que lle axudaron a formular a Teoría da Evolución.
Máis información en El progreso
(A imaxe é unha acuarela de Owen Stanley)