X Encontro, Carril 2011. A Farsa e os Xigantes e Cabezudos

Carril posue algo que teñen moi poucos pobos: unha danza branca, ou Danza de Espadas. Chámanlle a Farsa e como algo excepcional saiu á rúa durante o Encontro, xa que so se pode ver o día de Santiago e o de San Fidel. Esta danza é de tipo gremial e ten orixes na Idade Media, sobre todo relacionadas co mar, e no caso de Carril está documentada desde 1666.
Acompañando á Farsa sairon tamén os cabezudos e xigantes de Carril