Que embarcación é? Guía de embarcacións tradicionais de Galicia

Esta guía está dirixida principalmente a persoas que se están iniciando no coñecemento das embarcacións tradicionais galegas.

O obxecto desta guía é a de facilitar o recoñecemento das diferentes tipoloxías que se poden atopar nas exposicións ou navegando nas concentracións destas embarcacións.

Por esta razón non están incluídas todas as tipoloxías de embarcacións tradicionais de Galicia, só as habituais nas mostras e eventos referenciados,

Limiar | Glosario mínimo | Tipos de velas | As embarcacións tradicionais galegas | Carpinteiros e carpintarías de ribeira | Tipos de construción | Que embarcación é aquela? | Barca de paso ou lancha de Chantada | Barco de dornas | Carocho | Gamela de Coruxo | Gamela da Guarda | Chalana | Buceta | Botes | Bote de media construción | Bote polbeiro | Dorna polbeira | Lancha xeiteira | Dorna de tope, meca e xeiteira | Galeón | Tarrafa | Traiñeira | Trincado | Balandro.