Fotos do V Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia. Combarro 2001

Estas fotos corresponden ao V Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, Combarro 2001, agradecémoslle a Juan Álvarez, da Asociación Sueste, que nos pasase copia delas.