Presentación do Grupo de Acción Costeira Ría de Vigo – A Guarda


O pasado día 26 tivo lugar na Capitanía de Baiona unha presentación do Grupo de Acción Costeira Ría de Vigo – A Guarda.
Nesta presentación xunto cos alcaldes de Baiona e Nigrán e o persoal do GAC intervíu Victor Fernández, presidente da FGMCF, para explicar a importancia do patrimonio marítimo, as súas posibilidades como motor económico, e as actividades que está a levar adiante os colectivos que forman a FGCMF.

Os Grupos de Acción Costeira son asociacións de carácter local constituídas polas organizacións do sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola, das organizacións sociais, medioambientais, culturais,… do sector empresarial e polas administracións locais, que tén como obxectivo desenvolver un proxecto no marco do programa.

Os proxectos intentarán o fomento de actividades económicas alternativas, como as actividades turístico-pesqueiras (nas que hai que actuar para facilitar a súa posta en marcha e funcionamento por parte das organizacións pesqueiras) e a potenciación das políticas coordinadas sobre turismo e medio natural, así como outras actividades que permitan a diversificación do sector, a mellora dos sistemas que promovan a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e a promoción da pluriactividade dos pescadores, así como desenvolver diversas colaboracións científicas e a creación de liñas específicas de I+D+i orientadas á diversificación das actividades económicas que partan das propias zonas en declive.

Un comentario sobre “Presentación do Grupo de Acción Costeira Ría de Vigo – A Guarda

  1. Parabens polo esforzo constante en facer notar a nosa presencia e difundir os noso obxectivos.

    O Sorro.

Comments are closed.