Seguro de Responsabilidade Civil para os asociados

A Comisión do VII Encontro, contratou unha poliza de Responsabilidade Civil para o mesmo e aproveitando a ocasión inclueu as actividades que desenvolvan os Asociados da FGCMF. hasta o 30 de decembro do 2.005, durante os fins de semán.
Aínda non temos a copia desa RC. pero sabede que esto existe, deste xeito por exemplo podería darse que Os Galos non teñan que suscribir R.C. para os seus encontros deste próximo fin de semán.
Contactade coa Federación para ter máis información.