Volvemos pedir ao Concello de Vilagarcía que pague a débeda.

Estos días estase a preparar o orzamento do 2012 no Concello de Vilagarcía e a FGCMF volveu a solicitar a todos os grupos políticos que se recolla nese orzamento a débeda do Concello co X Encontro.
Este é o escrito de solicitude

Antecedentes:

O X Encontro e a débeda do Concello de Vilagarcía a Pleno. Convocatoria
O Pleno do Concello de Vilagarcia rexeita asumir a débeda co X Encontro
Na prensa
O Concello de Vilagarcía sigue negándose a pagar a débeda do X Encontro
O Alcalde de Vilagarcía insiste en non pagar a débeda do X Encontro